Buddha eller Kristus

SEK 169.00 inkl. moms*

Av Gertrud Storsjö

Genom yoga i dess olika former och mindfulness har österlandets religioner hittat vägen in i den svenska vardagen. Till exempel rekommenderas mindfulness och yoga i vissa fall inom sjukvården som behandlingsform för stressrelaterade sjukdomar, trots att det finns väldigt lite forskning kring denna metod. Förespråkarna är införstådda med att mindfulness har en stark koppling till buddhism.

Gertrud Storsjö visar i denna bok, på ett kunnigt och övertygande sätt, hur mindfulness och buddhism relaterar till varandra. Hon berör effekterna av olika yogaformers skadliga verkan på människors själsliv och buddhismens konsekvenser i de länder där denna livsåskådning dominerar. På det personliga planet leder buddhism ofta till verklighetsflykt vilket även får konsekvenser på samhällsnivå.

Hon ifrågasätter starkt att man i vissa kristna sammanhang blandar in yoga och buddhistiska tankegångar i den kristna tron. Detta leder till en religionssynkretism som urvattnar den kristna tron och gör den kraftlös.

Gertrud Storsjö är född i Finland men har växt upp i Sverige. Hon har varit verksam som officer i Frälsningsarmén i åtta år. Mellan åren 1971 och 2005 arbetade hon inom Slaviska Missionen och har rest mycket i Ryssland och Östeuropa samt i Fjärran Östern och Sydostasien. Hon har under dessa resor haft många tillfällen att studera buddhism och hinduism på nära håll. Hon är en omtyckt predikant och bibellärare på olika bibelskolor i olika länder. Hon är även verksam som själavårdare . I sin förkunnelse visar hon på de österländska religionernas frammarsch i vårt samhälle men framför allt vill hon tala om vad Kristus har att erbjuda oss.

Mjukband, 170 sidor

Kategori New Age

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 159.43.