Den helige Andes århundrade: Ett ögonvittne berättar

SEK 179.00 inkl. moms*

Av Vinson Synan

Vinson Synan är en av vår tids mest ansedda Pingstkarismatiska kyrkohistoriker, en respekterad ekumenisk brobyggare och professor emeritus på Pat Robertsons universitet i Virgina Beach.

I sitt förord kallar Jack Hayford honom för ”en ledare som levde i en global helig Ande-väckelse” och beskriver en man som lika mycket ”dramatiskt påverkat” händelse­skeendena i den pingstkarismatiska väckelsen som han forskat om dem.

I dessa memoarer möter vi hans personliga reflektioner över drygt 100 år av den helig Andes pingstväckelse.

Läs de fascinerande händelserna om:
  • Den helige Andes utgjutelse på Azuza Street
  • Latter Rain och helandeväckelserna på 1950-talet
  • Den karismatiska förnyelsen och framväxten av den
  • katolska ­karismatiken
  • Tredje vågen och Vineyard
  • Framgångsevangeliet och trosrörelsen
  • Peter Wagner och den nya apostoliska rörelsen
  • Väckelserna i Toronto, Brownsville och Lakeland
Mjukpärm, 228 sidor

Kategori Tro & Vägledning

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 168.87.