En herde - en hjord: församlingen på väg mot sin fullkomning

SEK 99.00 inkl. moms*

Av Benjamin Berger

"Boken En herde - en hjord är ett rop från Guds hjärta. Den är en kallelse till Jesu församling att gå in i den sista tidens prästerliga uppdrag, att genom bön föda våra judiska syskon in i livet med Jesus.

Tidernas största väckelse ligger fortfarande framför oss, nämligen Israels upptagande. Det kommer att leda till "liv från de döda" - för alla folk över hela världen. För att denna väldiga, gudagivna plan skall kunna förverkligas, behövs "präster". Gud söker troende som intar sin plats i förbön för Israel, och vid dess sida i tro sätter ner sina fötter i Jordan och får vara med om hur Gud öppnar vägen in i löfteslandet. Så kommer Kristi kropp - både judar och hedningar - att nå fram till enheten i tron och till Guds fullhet.

Hör du kallelsen? Jag upplever att det här är något mycket angeläget, och ber att församlingen skall höra ropet från himlen. Gud kallar församlingen att inta sin plats, så att Israel blir välsignat och når fram till målet. Då kan liv flöda även över hednanationerna och en väckelse bryta fram, där vi alla upplever att Herren verkligen bor mitt ibland oss."  - Benjamin Berger

Mjukband, 164 sidor

Kategori Tro & Vägledning

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 93.40.