Mod att läkas

SEK 229.00 inkl. moms*

Av Mark Rutland

Har du mod att läkas?

Ofta kan kristna som känner sig missmodiga eller upplever hopplöshet få höra att hela svaret finns i omvändelsen: ”Vänd om så blir du helad från det förflutnas smärta, trauma och besvikelser.” Men det är inte hela bilden. Det här är inte en bok med snabba lösningar. Inte heller är det en bok som säger åt dig att ”tro bort din smärta”.

Även om steget att bli kristen är det första steget mot att läkas i din själ, tar inte resan slut där. I stället visar Mark Rutland dig hur vägen till ett förändrat liv kan innebära en process så att din själ kan bli hel igen. Äkta inre helande sker genom den helige Andes kraft i samverkan med kristen rådgivning, själavård, bön och Guds nåd. Genom att ta del av människors historier som upplevt läkedom kan du lära dig att:
  • Konfrontera det förflutnas smärtsamma verklighet.
  • Hantera obesvarade böner och ouppnådda förväntningar.
  • Släppa din bitterhet mot dig själv, andra och Gud.
Mark Rutland inbjuder de med smärta i sin själ att ha modet att ta steg mot läkedom och inre helande.

Mjukband, 184 sidor

Kategori Tro & Vägledning

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 216.04.