"Ni ska bli som Gud"

SEK 39.00 inkl. moms*

Av Gertrud Storsjö

Genom yoga i dess olika former och mindfulness har österländ­ska religioner som hinduism och buddhism hittat vägen in i den svenska vardagen. I den här skriften tar Gertrud Storsjö upp de vanligaste och mest populära formerna av dessa metoder. Hon berör effekterna av deras skadliga inverkan på människors liv både här i väst och i de länder där de sedan tusentals år har praktiserats. New Age-rörelsens uppkomst, målsättning och dess inflytande i FN berörs också.

Hon ifrågasätter starkt att man i vissa kristna sammanhang blandar in yoga och buddhistiska tankegångar i den kristna tron. Detta leder till en religionssynkretism som urvattnar den kristna tron och gör den kraftlös. Avslutningsvis visar hon på att det genom Jesus Kristus finns hopp och helande för dem som fastnat i allt detta. Han kom för att befria de fångna.

Häfte, 45 sidor

Kategori New Age

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 36.79.