Templets förhänge åter på plats

SEK 139.00 inkl. moms*

Av André Thomas-Brès

Romersk katolsk lära i Bibelns ljus.

Målet med denna bok är att presentera en grundlig och korrekt granskning av de katolska dogmerna. André Thomas-Brès menar att dagens romersk katolska kyrka, är något helt annat än den församling vi ser i Nya testamentet och ger många exempel på det.

Nya testamentet klargör på många ställen att det finns endast en medlare mellan Gud och människan: Jesus Kristus! Katolicismen har otaliga medlare. Nya testamentet presenterar en fräls­ning som kan fås fritt och för intet genom tron allena. Katolicismen undervisar om frälsning genom gärningar. Nya testamentet ger en bild av en församling vars sammankomster präglades av enkelhet. Katolska kyrkan är sprängfylld med ritualer och pompösa ceremonier.

André Thomas-Brès menar att mänskliga traditioner har förvrängt och försvårat vägen till Gud. Med sin gedigna kunskap om katolska kyrkan och insikt i Bibeln tar författaren bland annat upp följande ämnen:
  • Rom och urkyrkan
  • Rom och traditionen
  • Rom och dess prästerskap
  • Rom och påveämbetet
  • Rom och begreppet kyrka
  • Rom och sakramenten
  • Rom och Maria
  • Rom och helgonen 
  • Rom och skärselden

Mjukband, 145 sidor

Kategori Tro & Vägledning

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 131.13.