Upprättelse & helande

SEK 179.00 inkl. moms*

Av Birgitta Sjöström Aasa

Känner du dig sårad? Gör själen ont? Har du svårt att bryta negativa tanke- och beteendemönster? Sitter du fast i någon synd? Bär du på oförlåtelse och bitterhet? Oavsett hur dina behov ser ut finns det en väg framåt – en väg till upprättelse och helande, och denna bok kan bli ett bra redskap i den processen.

Birgitta Sjöström Aasa har stor erfarenhet av själavård och att hjälpa människor på vägen till frihet, upprättelse och helande. I denna kärnfulla bok delar hon på ett begripligt sätt med sig av sina erfarenheter och sin kunskap i ämnet. Kapitlen har följande rubriker:
  • Vår bild av Gud
  • Vår bild av oss själva
  • Våra sår behöver Guds läkedom
  • Våra synder behöver Guds förlåtelse 
  • Vår bundenhet behöver Guds frihet
  • Vårt andliga betryck behöver Guds befrielse
  • För den här världens skull
Denna bok är skriven för alla dem som är i behov av helande och upprättelse – oavsett var man befinner sig i processen – men också för dem som känner en kallelse att hjälpa andra.

Boken passar för enskild läsning men är också utmärkt att läsas i grupp. I slutet av varje kapitel finns frågor för eftertanke och en bön.

Inbunden, 116 sidor

Kategori Tro & Vägledning

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 168.87.